News AND Events

With a team of dedicated anesthesiologists, working in close cohesion with the surgeons; this department takes care of surgical patients with anesthesia needs.

गर्भवती आमाको अस्वस्थ खानपानले अशक्त बच्चहरुको जन्म भैरहेको छ ,बच्चाहरुमा ट्युमर र क्यान्सर बढ्दो छ

recent news


department

https://matrisandesh.com/archives/78636.html

View More
department

Ophthalmology Services

Ophthalmology Services are available from 8AM - 12PM & 4PM - 6PM (Sunday-Friday) Please visit us and provide us an opportunity to serve with the

View More
department

ईशान बाल अस्पतालले छिट्टै बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा शुरु गर्ने

भारतमा बिरामीहरूको ‘म्याच ट्रान्सप्लान्ट’, करिव ४० लाख नेपाली रुपियाँमा र ‘हेप्लो आइडेन्टिकल ट्रान्सप्लान्ट’ करिव ५६ लाख नेपाली रुपियाँ मा हुने गरे पनि मुलुक मै यो

View More
Quick Enquiry Get an Appointment